Så er de nye datoer for 2024 lagt på vores hjemmesidde

 

Her finder du alle de vigtige datoer for hvornår du skal indberette moms, lønsum, betale AM/A-skat og andre vigtige datoer

 

 

VIGTIGE DATOER 2024

En af mine bogholder-kollegaer har tidligere skrevet dette blogindlæg.
(Jeg har dog rettet en lille smule i det.)

 

Allerede når man overvejer at starte som selvstændig, bør man have med i overvejelserne at hyre en ekstern bogholder.
Alle de freelance bogholdere, som jeg har snakket med, ved, hvad man skal være opmærksom på ved opstart. Det kan f.eks. momsregler, B-skat, fradragsregler mm. Det er ting, som en revisor naturligvis også ved, men timeprisen for en freelance bogholder er væsentligt lavere.
På et møde sammen hvor I koncentrerer Jer om at få dit regnskab ajour. Så bliver tvivlsspørgsmål ryddet af vejen med det samme. Sidegevinsten ved det er, at du selv bliver mere struktureret, hvis du ikke er det i forvejen.
Jeg har lagt mærke til, at mange er i tvivl om, hvilket regnskabsprogram de skal bruge. Der er mange gode små programmer i dag, og de fleste bogholdere kender dem. Derfor kan du spare tiden, som du skal bruge på at sætte dig ind i de forskellige programmer for at vælge. Personligt har jeg E-Conomic som favorit. Det er et meget overskueligt program – og så kan man både læse og se hjælpevideo, hvis der dukker tvivlsspørgsmål op.

Hvad får man for pengene?
For en timepris mellem 400- til 700,- får du rigtig meget. På 2-3 timer kan bogholderen sætte regnskabsprogrammet op og klæde dig godt på, hvis du selv vil stå for det hele eller bare nogle få ting. Derefter kan du lave en aftale omkring bogføring – som passer dig i din virksomhed – om det er en gang om uge hos dig eller 1 gang op til moms hos din bogholder – kort sagt den løsning der passer bedst for DIG. Udbyttet er at dit bogholderi altid er ajour, og er det en dygtig bogholder, kan du hver måned få en indikation af, hvor du økonomisk er på vej hen. Overvej, hvad du skal bruge bogholderen til, for nogle er ”bare” bogholdere, mens andre også er gode til idéudvikling, har et godt netværk (da de har mange forskellige kunder) eller fungerer som sparringspartnere og i nogle tilfælde endda kan deltage i bestyrelsesmøder.

Tænk over hvor meget du skal udføre hos din kunde for, at få tjent denne “udgift” ind sammenlignet med det antal timer som du selv skal bruge på det… timer som går fra din egen virksomhed.

Tiden er ide for selvangivelsen for private, enkeltmandsvirksomheder og I/S

Har du styr på alle dine fradrag – Befordring, servicefradrag, diæt, overskud/underskud af egen virksomhed og mange flere – jeg nævner her blot de 4 mest anvendte som jeg hjælper mine kunder med.

Skal du og/eller din ægtefælle bruge hjælp – så kontakt mig på tlf. 69 89 08 43 eller send en besked på https://dgconsult.dk/kontakt/

Så hjælper jeg dig/jer trygt igennem

 

 

Hvilken firma form er den rigtige for dig?

 

Enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet mindre virksomhed

Ejerforhold er en ejer og der er ikke krav om kapital.

Ledelse og beslutninger er ejer og træffes af ejer.

Hæftelse er personligt og ubegrænset.

Kort sagt KUN DIG der bestemmer og DIG der hæfter personligt for alle disponeringer.

 

Interesseselskab også betegnet I/S

Ejerforhold er mindst 2 ejere.

Der er ikke krav om kapital.

Ledelse og beslutninger træffes af ejerne.

Hæftelse er personligt og ubegrænset.

Kort sagt ejerne beslutter og hæfter personligt for alle disponeringer.

 

Anpartsselskab også betegnet ApS

Mindst 1 ejer som skal registrere ejerforhold.

Der er krav om en kapital på mindst 40.000 kr. i kontanter, værdier, bestående virksomhed eller bestemmende kapitalposter.

Ledelsen er direktionen og evt. bestyrelse.

Beslutningerne træffes af ejerne på en generalforsamling typisk med flertal eller 2/3 flertal.

Hæftelse er begrænset til den indskudte kapital.

 

Aktieselskab også betegnet A/S

Mindst 1 ejer som skal registrere ejerforhold.

Der er krav om en kapital på mindst 500.000 kr. i kontanter, værdier, bestående virksomhed eller bestemmende kapitalposter.

Ledelsen er direktionen og bestyrelse.

Beslutningerne træffes af ejerne på en generalforsamling typisk med flertal eller 2/3 flertal.

Hæftelse er begrænset til den indskudte kapital.

 

Kan jeg fravælge revision af årsrapport hvis jeg driver selskab (ApS eller A/S)

Ja det kan du.

Kontakt os for yderligere information på tlf. 69 89 08 43 eller dorthe@dgconsult.nu

 

Har DU en kriseplan?

For få uger siden oplevede jeg i mit privatliv hvordan en manglende forståelse for det sprog der tales i det offentlige vs. sundhedsvæsnet ikke er det samme og derfor gik vi herhjemme fra ro og sikkerhed – til uro og usikkerhed på under 10 minutter.

Jeg skal ikke trætte dig med historien.

MEN blot sige hvor VIGTIGT det er med den rette forståelse for det sprog der tales.

Sprogbarrierer – er ubrydeligt – men problemet er at hvis de to ting der burde tale sammen ikke taler samme sprog – får sagt/skrevet noget forkert…. Ja så er der altid en taber….

Hvilket bragte mig til spørgsmålet om – Forstår du din rådgiver og forstår rådgiver dig?

Eller sidder du som et åbent spørgsmålstegn når din bogholder/revisor sender dine tal – eller forstår banken ikke dit sprog når du vil bede om en erhvervskonto, skal se på et lån, kassekredit eller skal læse et regnskab

Kort sagt – har du brug for en kriseplan til din virksomhed – så tag fat i mig på tlf. 69 89 08 43 eller send en mail på dorthe@dgconsult.nu – Måske kan jeg hjælpe dig eller måske guide dig i den rigtige retning og/eller henvise til en der kan hjælpe dig.

Læs mere på www.dgconsult.nu

 

Fradrag for kørsel –har du styr på reglerne?

 

 Erhvervsmæssig kørsel

Som selvstændig kan du fratrække udgifter til erhvervsmæssig kørsel direkte i virksomhedens overskud i lighed med andre driftsomkostninger. Som hovedaktionær kan du få skattefri kørselsgodtgørelse fra selskabet, når du kører erhvervsmæssigt for firmaet i din private bil.

Men hvornår er kørslen så erhvervsmæssig?

SKAT har opstillet en meget firkantet definition på erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel er:

  • kørsel mellem arbejdspladser og
  • kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage

 

Selv om SKAT’s definition umiddelbar virker meget objektiv, har den givet anledning til mange spørgsmål. Specielt har 60-dages-reglen givet anledning til mange sager.

 

Kørsel mellem arbejdspladser

Kørsel mellem arbejdspladser er kørsel fra firmaadressen til kunder, leverandører, posthus og kørsel mellem forskellige kunder, møder mv. Kørsel mellem arbejdspladser er ikke begrænset af, hvor ofte man kører til den enkelte arbejdsplads og giver derfor ikke problemer, medmindre firmaet ligger på samme adresse som bopælen. Hvis firmaet drives fra hjemmeadressen kan der opstå problemer, hvis du kører mere end 60 dage til samme arbejdsplads inden for 12 måneder.

Ifølge praksis så ”overtrumfer” boligelementet nemlig arbejdspladsen i relation til 60-dages-reglen.

 

Kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage

Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.

UNDERSKUD og SKAT

En ejer af en virksomhed, det kan både være en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab, kan fratrække et underskud i virksomheden i sin egen personlige indkomstskat. Dette kan være meget vigtigt, hvis man går hen og knækker nakken på virksomheden, at man i det mindste kan fradrage det i anden indkomst.

Eksempel: Jeg ejer en enkeltmandsvirksomhed, der har et underskud på 50.000 kroner. Jeg har tjent 500.000 kroner på mit fuldtidsjob i løbet af året, men kan fratrække de 50.000 kroner, så jeg kun skal betale skat af de 450.000 kroner.

Den samme mulighed har anpartsselskaber ikke. Ej heller aktieselskaber.

Her er et underskud i selskabets kun selskabets underskud. Underskuddets skattemæssige værdi kan heller ikke overføres til næste regnskabsår. Får man her et underskud i virksomheden er det “bare ærgerligt”, og underskuddet kan ikke, som med en virksomhed, benyttes i forhold til den resterende skat.

 

Februar 2023

7. februar

ATP – 4. kvartal 2022
Feriekonto

10. februar

A-skat – små og mellemstore virksomheder

20. februar

B-skat

27. februar

Månedsmoms
EU salg u/moms

28. februar

A-skat – store virksomheder

Marts 2023

1. marts

Moms 2. halvår 2022
Moms 4. kvartal 2022

10. marts

A-skat – små og mellemstore virksomheder

20. marts

B-skat
Aconto selskabsskat

27. marts

Månedsmoms
EU salg u/moms

31. marts

A-skat – store virksomheder

April 2023

11. april

A-skat – små og mellemstore virksomheder

14. april

ATP – Samlet betaling 4. kvartal 2022

17. april

Lønsumsafgift

20. april

B-skat

25. april

Månedsmoms + EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 1. kvartal 2023

28. april

A-skat – store virksomheder

Maj 2023

1. maj

Selvangivelse privat

8. maj

ATP – 1. kvartal 2023
Feriekonto

10. maj

A-skat – små og mellemstore virksomheder

15. maj

Etablerings- / iværksætterkonto

22. maj

B-skat

25. maj

Månedsmoms
EU salg u/moms

31. maj

A-skat – store virksomheder

Juni 2023

1. juni

Moms 1. kvartal 2023

12. juni

A-skat – små og mellemstore virksomheder

26. juni

Månedsmoms
EU salg u/moms

30. juni

A-skat – store virksomheder

Juli 2023

3. juli

Restskat 2022 m/rentetillæg
Udvidet selvangivelse

10. juli

A-skat – små og mellemstore virksomheder

14. juli

ATP – Samlet betaling 1. kvartal 2023

17. juli

Lønsumsafgift

20. juli

B-skat

25. juli

EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 2. kvartal 2023

31. juli

A-skat – store virksomheder

August 2023

7. august

ATP – 2. kvartal 2023
Feriekonto

10. august

A-skat – små og mellemstore virksomheder

15. august

Lønsumsafgift – års

17. august

Månedsmoms for juni

21. august

B-skat og restskat

25. august

Månedsmoms
EU salg u/moms

31. august

A-skat – store virksomheder

September 2023

1. september

Moms 1. halvår 2023
Moms 2. kvartal 2023

11. september

A-skat – små og mellemstore virksomheder

20. september

B-skat og restskat

25. september

Månedsmoms
EU salg u/moms

29. september

A-skat – store virksomheder

Oktober 2023

10. oktober

A-skat – små og mellemstore virksomheder

16. oktober

Lønsumsafgift
ATP – Samlet betaling 2. kvartal 2023

20. oktober

B-skat
Restskat

25. oktober

Månedsmoms + EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 3. kvartal 2023

31. oktober

A-skat – store virksomheder

November 2023

7. november

ATP – 3. kvartal 2023
Feriekonto

10. november

A-skat – små og mellemstore virksomheder

20. november

B-skat
Selskabsskat
Aconto selskabsskat

27. november

Månedsmoms
EU salg u/moms

30. november

A-skat – store virksomheder

December 2023

1. december

Moms 3. kvartal 2023

11. december

A-skat – små og mellemstore virksomheder

27. december

Månedsmoms
EU salg u/moms

29. december

A-skat – store virksomheder

Så kom de fleste NYE beløbssatser fra Skat – dog som altid så er det nye kørselsfradrag endnu ikke frigivet – så min side med nyttige tips opdateres når de kommer.

 

NYTTIGE TIPS