Fradrag for kørsel –har du styr på reglerne?

Fradrag for kørsel –har du styr på reglerne?

 

 Erhvervsmæssig kørsel

Som selvstændig kan du fratrække udgifter til erhvervsmæssig kørsel direkte i virksomhedens overskud i lighed med andre driftsomkostninger. Som hovedaktionær kan du få skattefri kørselsgodtgørelse fra selskabet, når du kører erhvervsmæssigt for firmaet i din private bil.

Men hvornår er kørslen så erhvervsmæssig?

SKAT har opstillet en meget firkantet definition på erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel er:

  • kørsel mellem arbejdspladser og
  • kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage

 

Selv om SKAT’s definition umiddelbar virker meget objektiv, har den givet anledning til mange spørgsmål. Specielt har 60-dages-reglen givet anledning til mange sager.

 

Kørsel mellem arbejdspladser

Kørsel mellem arbejdspladser er kørsel fra firmaadressen til kunder, leverandører, posthus og kørsel mellem forskellige kunder, møder mv. Kørsel mellem arbejdspladser er ikke begrænset af, hvor ofte man kører til den enkelte arbejdsplads og giver derfor ikke problemer, medmindre firmaet ligger på samme adresse som bopælen. Hvis firmaet drives fra hjemmeadressen kan der opstå problemer, hvis du kører mere end 60 dage til samme arbejdsplads inden for 12 måneder.

Ifølge praksis så ”overtrumfer” boligelementet nemlig arbejdspladsen i relation til 60-dages-reglen.

 

Kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage

Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.