EFFEKTIV BOGFØRING FOR DIN VIRKSOMHED

BOGFØRING – SLIP FOR AL BESVÆRET

Effektiv Økonomistyring gennem Professionel Bogføring

Når du styrer en virksomhed, er evnen til at have en pålidelig kontrol over din økonomi afgørende. Netop her kommer bogføring ind i billedet som en essentiel praksis.

Bogføring er langt mere end blot tal og regnskaber. Det handler om at følge nøje med i din virksomheds finansielle aktiviteter, indtægter og udgifter. Så vil du altid kan have fingeren på pulsen i forhold til dine økonomiske transaktioner.

Skræddersyede bogføringsløsninger

Vores skræddersyede bogføringsløsninger giver dig den nødvendige fred i sindet. Jeg er klar til at bistå dig i hele bogføringsprocessen.

Fra præcis registrering af indtægter og udgifter til nøjagtig afstemning af bankkonti og omhyggelig overvågning af varelager og inventar.

Mine ydelser inkluderer også omhyggelig håndtering af moms og udarbejdelse af årlige økonomiske opgørelser. Så vil du til enhver tid er fuldt informeret om din virksomheds økonomiske trivsel.

Engageret team

Jeg og mit team arbejder engageret med at håndtere bilag og fakturaer. Mine erfarne bogholdere er dedikerede til at hjælpe dig med at optimere din økonomiske situation.

Med en præcisionsfokuseret tilgang sørger jeg for, at hver enkelt transaktion bliver korrekt indtastet, og at dine konti holdes ajour.

Dette giver dig mulighed for at træffe velinformerede beslutninger og opretholde et klart billede af din virksomheds økonomiske status.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Personlig bogføring

Jeg kender din virksomhed og dine behov

Som virksomhedsejer kan du stole på mine professionelle og pålidelige bogføringstjenester til at holde styr på dine pengestrømme og sikre, at du altid har en korrekt balance.

Jeg hjælper med at afstemme dine konti og sikrer en præcis og effektiv bogføring, der passer til din virksomheds behov.

Få professionel assistance

Uanset om du har brug for hjælp til at håndtere dine fakturaer og regnskaber eller ønsker at optimere din økonomiske situation, så er mine bogholdere eksperter i at håndtere bogholderi på en professionel og effektiv måde.

Med vores bogføringsløsninger kan du fokusere på at drive din virksomhed, mens jeg tager mig af den vigtige opgave med at føre regnskab.

Kontakt mig i dag for at høre mere om mine bogføringstjenester og lad mig hjælpe dig med at tage din virksomhed til næste niveau.

Mine bogføringsløsninger er skræddersyet til virksomheder i alle størrelser og brancher.

Jeg sørger for at holde styr på dine økonomiske transaktioner og sikrer, at din virksomhed er i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

Jeg kan også hjælpe med at optimere din pengestrøm og finde muligheder for at reducere udgifter og øge indtægter.

Hvad tilbyder jeg af bogføringstjenester ?

Jeg tilbyder en bred vifte af bogholderitjenester, herunder afstemning af bankkonti, opgørelse af moms og udarbejdelse af årsregnskab.

Mine erfarne bogholdere har en dybdegående viden om bogholderi og kan hjælpe dig med alt fra at føre regnskab over dine transaktioner til at planlægge din virksomheds økonomi.

Jeg er stolt af at tilbyde pålidelig og effektiv bogføring til virksomheder i hele Danmark. Vi ved, at hver virksomhed er unik, og jeg tilpasser vores tjenester til dine specifikke behov og krav.

Stor eller lille – vi assisterer

Uanset om du driver en lille start-up eller en større virksomhed, kan mine bogholderitjenester hjælpe dig med at få styr på din økonomi og fokusere på din kerneforretning.

Sikre bogføringsløsninger

Med mine bogføringsløsninger kan du være sikker på, at dine bilag og fakturaer er i orden, og at alle beløb er korrekt beregnet og bogført.

Jeg kan også hjælpe med at optimere din virksomheds varelager og inventar for at reducere omkostninger og maksimere overskuddet.

Med mine professionelle og erfarne bogholdere kan du være sikker på, at din virksomheds bogholderi er i gode hænder.

Jeg sørger for at holde dig opdateret på din virksomheds økonomiske situation og giver dig regelmæssige rapporter og opdateringer, så du altid ved, hvor du står.

Kontakt mig for en samtale

Kontakt mig i dag for at høre mere om vores skræddersyede bogholdertjenester og lad mig hjælpe dig med at tage din virksomhed til næste niveau med en effektiv og pålidelig bogføring.

Bogføring indbefatter bl.a.:

Herunder nævnes nogle eksempler
 • Bilagshåndtering og -arkivering
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Afstemning
 • Fakturering
 • Moms
 • Aktiv- og passivregistrering
 • Lagerstyring
 • Finansiel rapportering
 • Kontrol af pengestrømme
 • Økonomisk analyse
 • Skatteforpligtelser
 • Lønadministration
 • Lovgivningsmæssig overholdelse
 • Kontakt med revisorer og myndigheder
 • Økonomisk planlægning

Jeg hjælper dig. Du betaler kun for den tid, det tager at udføre opgaven.

Du kan slippe for det store arbejde ved en lav omkostning – og bruge tiden på det, du brænder for – din egen virksomhed.

Du kan læse mere om bogføringsloven her

Bogføring er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske processer.

Det indebærer at føre nøjagtige poster over virksomhedens indtægter og udgifter samt registrere og klassificere transaktioner på forskellige konti.

Bogholderiet omfatter også at indsamle og organisere bilag såsom fakturaer og opgørelser og sikre, at moms og andre skatter bliver korrekt beregnet og betalt.

En virksomheds bogføring giver et overblik over dens økonomiske situation, herunder varelager og inventar, og gør det muligt at spore pengestrømme og foretage afstemninger for at sikre, at beløbene stemmer overens.

En professionel bogholder kan hjælpe virksomheder med at føre og vedligeholde deres bogføring og sørge for, at disse processer overholder lovgivningen

En korrekt bogføring indebærer at føre en nøjagtig oversigt over virksomhedens indtægter og udgifter.

For at opnå dette er det vigtigt at indsamle og opbevare alle bilag såsom fakturaer og kvitteringer, og føre dem ind i en økonomisk opgørelse.

Transaktionerne skal bogføres på de relevante konti i regnskabet, og der skal tages hensyn til moms, kredit og andre faktorer der påvirker beløbene.

Der skal også foretages afstemninger for at sikre at alle beløb stemmer overens med bankkonti og andre økonomiske kilder.

Endelig er det vigtigt at holde styr på varelager og inventar, og at have en klar forståelse af virksomhedens pengestrømme.

En professionel bogholder kan hjælpe med at sikre en nøjagtig og pålidelig bogføring, og dette kan bidrage til at sikre en sund og stabil økonomisk situation for virksomheden.

En balance er en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver på et bestemt tidspunkt.

Det viser, hvor meget virksomheden ejer (aktiver) og hvor meget den skylder (passiver).

Balancen er en vigtig del af bogholderiet, da den giver et økonomisk overblik over virksomhedens økonomiske situation.

Balancen opdateres løbende med transaktioner som indtægter, udgifter, køb og salg af varer eller inventar, og den bruges ofte i forbindelse med afstemning af konti og pengestrømme.

Vidste du at du som virksomhedsdrivende har pligt til at føre et afstemt regnskab over dine indtægter og udgifter?

I værste fald kan manglende bogføring og et ukorrekt bogholderi ende i lukning af din virksomhed.

Du har i øvrigt pligt til at gemme alle bilag i min 5 år, alt efter indkomstårets udløb.

Derfor er det en god idé at outsource dele eller hele bogholderiet, så der bliver lavet korrekt og professionelt. Så du undgår konsekvenserne af et mangelfuldt bogholderi, som indberetning af moms og aflevering af regnskaber.

DG Consult hjælper dig med dele eller hele bogholderiet, så det står snorlige og lever op til bogføringsloven.

Bogføring i HolbækBogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Bogføring i skibbyInterim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Bogføring i HolbækAdministration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Bogføring i Frederikssund

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring i HolbækBogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Bogføring i skibbyInterim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Bogføring i HolbækAdministration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Bogføring i FrederikssundLøn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten