Årsregnskab

Lever dit årsregnskab op til loven?

Det er vigtigt at du får lavet et korrekt udført årsregnskab, så du overholder årsregnskabsloven. Derfor er der mange virksomheder der vælger at lader mig stå for det.

Der er mange regler at holde styr på, når man skal lave årsregnskab. Det er ofte svært og tidskrævende. En uoverskuelig opgave.

Derfor er det ofte en god idé at outsource årsregnskabet, så du slipper for unødigt administrativt arbejde og frustrationer. I stedet for kan du bruge tid på det, du er god til og lade os stå for årsregnskabet.

Der er nogle forskelle på kravene til enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Se uddybende forklaring nedenfor.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Årsregnskab for ApS og A/S

Det er lovpligtigt at du udarbejder et årsregnskab, når du kommer til regnskabsårets afslutning. Årsregnskabet skal indberettes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, der offentliggør årsregnskabet.

Der er mange detaljer og regler, du skal være opmærksom på i forbindelse med et årsregnskab. Derudover er det meget tidskrævende. Derfor er det en god ide, at få professionelle til at afstemme årsregnskabet, så det bliver korrekt – og så du bruger tiden på det, du er god til.

Der skal bruges en afstemning af hele dit regnskab. Det klarer vi og leverer alt det materiale, der skal til. DG Consult kan lave dit årsregnskab eller lave det klart til revisor.

Bemærk det er ikke nødvendigt for alle A/S og ApS, at benytte statsautoriseret revisor – Kontakt DG Consult hvis du er i tvivl eller har brug for vejledning til dette.

KRAV TIL ÅRSREGNSKABET

Årsregnskabet skal indsendes som en årsrapport og skal indeholde følgende:
• Resultatopgørelse
• Balance
• Eventuelle noter
• En ledelsespåtegning, og en evt. påtegning af revisor
• En beskrivelse af virksomhedens væsentlige aktiviteter og evt. en ledelsesberetning

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder

Har du en enkeltmandsvirksomhed er det ikke et lovkrav at du skal udarbejde et årsregnskab og indsende det i en årsrapport.

Du bør du lave en intern årsrapport hvert år. Det er vigtigt at udarbejde denne rapport, da du kan blive bedt om at skulle fremvise det, hvis der er tvivl om dine indberetninger.

Vi afstemmer og klargør din årsrapport, så du selv kan indberette via din selvangivelse.  Du kan også bruge rapporten til din bank som ofte gerne vil have dette i forhold til at have et samlet overblik over din virksomhed. Derudover giver det dig et nødvendigt overblik over din virksomhedsdrift.

ÅRSRAPPORTEN SKAL INDEHOLDE

  • Balance, der beskriver de værdier virksomheden har, og det som virksomheden skylder væk
  • Resultatopgørelse, der viser, hvor mange penge virksomheden har tjent, og om der har været overskud eller underskud
  • Eventuelle noter til årsrapporten

Er årsregnskabet uoverskueligt? – Jeg klarer det for dig

Når man har mange kasketter på, kan det være svært at få tid og overskud til at udarbejde årsregnskabet. Det kan tage meget tid og administrativt arbejde at at lave årsregnskab.

Derfor oplever mange af vores kunder en stor lettelse, når de uddelegerer årsregnskabet til mig. Det gør at de kan fokusere på deres kernekompetencer og andre dele af virksomheden. De har en tryghed i at jeg sørger for at der er styr på årsregnskabet.

Du kan slippe for det store arbejde ved en lav omkostning – og bruge tiden på det, du er god til.

Afstemning

Hvorfor afstemning?

Afstemning er en vigtig opgave i din virksomhed.
Det er vigtigt at få afstemt din virksomheds økonomi løbende, hvis du skal bevare overblikket over din virksomheds drift og økonomi.

På den måde har du altid et ajourført billeder af din virksomheds likviditet og økonomiske situation.

Der er flere former for afstemning:

  • Bankafstemning
  • Momsafstemning
  • Kreditor/debitor-afstemning
  • Kassebeholdning
  • Lønafstemning
  • Konti afstemning

Hvor tit skal der afstemmes?

Hvor ofte dine konti skal afstemmes afhænger af din virksomhedens størrelse og hvor mange bilag virksomheden har.

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten