Jeg vil give dig som arbejdsgiver nogle gode råd, når du har en medarbejder der skal på barsel.

Sig tillykke
Sæt dig ind i lovgivningen Husk især det med de 2 uger tvunget barsel og de 9 uger øremærket barsel
Læs og sæt dig ind i indholdet i kontrakten, overenskomsten og evt. personalehåndbog i virksomheden

Hvordan de enkelte varselsfrister er3 måneder før forventet fødsel skal du som arbejdsgiver have besked, 4 uger før fødsel skal der tilkendegives om der overdrages en del af barselsorloven, 6 uger efter fødslen skal du som arbejdsgiver have oplysningen om hvornår jobbet genoptages.
Indberet fravær og anmod om refusionen
Styr på økonomien – Hvad skal virksomheden betale og hvor længe?
Skal du have en vikar eller ansætte en barselsvikar?

Den nye barselslov er trådt i kraft pr. 2. august 2022.

Jeg vil derfor berige dig med de grundlæggende ting som du som SELVSTÆNDIG skal være opmærksom på og vide i forhold til fordelingen uger.

Hvis både bor og far er selvstændige

Der kan man overdrage de sidste 22 uger af barsel til den anden

Mor orlov 4 uger før fødsel

Tvunget 2 uger til hhv. mor og far

Derefter deler barsel op i 2 faser

8 uger – som skal holdes i forlængelse af de 2 uger – for enten mor eller fars vedkommende

14 uger – som kan overdrages eller udskydes til, efter barnet er fyldt 1 år og inden det fylder 9 år

Hvis mor er selvstændig og far er lønmodtager

Mor orlov 4 uger før fødsel

Mor og far 2 uger tvunget barsel

Der kan overdrage 22 uger

Far er i arbejde og er derfor pålagt den øremærket barsel på 9 uger

Således at der kun er 13 uger der kan overdrages

September

 1. september
 • Moms 1. halvår 2022
 • Moms 2. kvartal 2022
 1. september
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 1. september
 • B-skat
 • Restskat
 1. september
 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 1. september
 • A-skat – store virksomheder