Slut med ringbind og fysiske bilag

 

Sommerens brede politiske aftale om øget revision og styrket fokus på at undgå fejl og uhensigtsmæssigheder i regnskaberne, har udmøntet sig i et konkret forsalg til en ny bogføringslov.

Lovforslaget forventes vedtaget og træder i kraft 1. juli 2022, og det betyder, at fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder, undtagen helt små personlige virksomheder, opbevare alt bilagsmateriale digitalt. 

Med lovforslaget har alle et år til at omstille bogholderiet til den digitale verden. Lovforslaget vil også betyde ændringer i Årsregnskabsloven.