Hvad skal du huske hvis en medarbejder skal på barsel?

Jeg vil give dig som arbejdsgiver nogle gode råd, når du har en medarbejder der skal på barsel.

Sig tillykke
Sæt dig ind i lovgivningen Husk især det med de 2 uger tvunget barsel og de 9 uger øremærket barsel
Læs og sæt dig ind i indholdet i kontrakten, overenskomsten og evt. personalehåndbog i virksomheden

Hvordan de enkelte varselsfrister er3 måneder før forventet fødsel skal du som arbejdsgiver have besked, 4 uger før fødsel skal der tilkendegives om der overdrages en del af barselsorloven, 6 uger efter fødslen skal du som arbejdsgiver have oplysningen om hvornår jobbet genoptages.
Indberet fravær og anmod om refusionen
Styr på økonomien – Hvad skal virksomheden betale og hvor længe?
Skal du have en vikar eller ansætte en barselsvikar?