Den nye barselslov

Den nye barselslov er trådt i kraft pr. 2. august 2022.

Jeg vil derfor berige dig med de grundlæggende ting som du som SELVSTÆNDIG skal være opmærksom på og vide i forhold til fordelingen uger.

Hvis både bor og far er selvstændige

Der kan man overdrage de sidste 22 uger af barsel til den anden

Mor orlov 4 uger før fødsel

Tvunget 2 uger til hhv. mor og far

Derefter deler barsel op i 2 faser

8 uger – som skal holdes i forlængelse af de 2 uger – for enten mor eller fars vedkommende

14 uger – som kan overdrages eller udskydes til, efter barnet er fyldt 1 år og inden det fylder 9 år

Hvis mor er selvstændig og far er lønmodtager

Mor orlov 4 uger før fødsel

Mor og far 2 uger tvunget barsel

Der kan overdrage 22 uger

Far er i arbejde og er derfor pålagt den øremærket barsel på 9 uger

Således at der kun er 13 uger der kan overdrages