DEBITOR- OG KREDITORSTYRING

Hvad er debitor- og kreditorstyring?

Debitor- og kreditorstyring udgør en essentiel faktor for at opnå en præcis oversigt over din virksomheds likviditet samt en velordnet økonomisk drift.

Debitorer repræsenterer de enkeltpersoner eller virksomheder, der køber dine varer eller tjenester. Det indebærer, at du udsteder en faktura til dem, når du har leveret det pågældende produkt eller service. Disse udestående fakturaer udgør dine tilgodehavender, og debitorstyring involverer overvågning og opfølgning for at sikre, at fakturaerne bliver betalt rettidigt.

På den anden side er kreditorer de leverandører eller tjenesteydere, som du køber varer eller tjenester fra. Når de har leveret deres produkter eller services, vil de udstede en faktura til dig. Disse fakturaer, som du skylder dem, er dine forpligtelser, og kreditorstyring indebærer at administrere din betaling til dem for at undgå forsinkede betalinger eller ubetalte regninger.

Effektiv debitor- og kreditorstyring involverer at sikre, at dine debitorer betaler rettidigt, og at dine kreditorer betales inden for de aftalte betalingsfrister. Dette bidrager til at opretholde en sund likviditet og undgå likviditetsproblemer.

Ved at implementere en systematisk og regelmæssig afstemning og ajourføring af dine debitor- og kreditorposter kan du opnå en dybere indsigt i din virksomheds økonomi. Dette omfatter overvågning af ubetalte fakturaer, opretholdelse af en opdateret oversigt over udestående beløb og sikring af, at betalingsfrister overholdes.

Sammenfattende giver en effektiv debitor- og kreditorstyring dig mulighed for at opretholde en stabil pengestrøm, minimere risikoen for tab og overtræk samt fremme en sund økonomisk position i din virksomhed.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Debitor- og kreditorstyring

Få styr på dine debitorer og kreditorer

DEBITORSTYRING

Debitorstyring er en vigtig aktivitet i økonomistyringen af din virksomhed. Når du afstemmer dine debitorkonti, så du er sikker på, at alle dine kunder betaler de fakturaer, din virksomhed har sendt – og at de betales til tiden.

Det er vigtigt for din likviditet at kunderne betaler til tiden.

Skulle din virksomhed få problemer med kunder der ikke betaler deres regninger, kan DG Consult udarbejde rykkerskrivelser for din virksomhed.

Hvor ofte dette er nødvendigt aftales med virksomheden. Vi anbefaler at man rykker jævnligt.

KREDITORSTYRING

Når du modtager fakturaer fra dine kreditorer kan det være nødvendigt at afstemme dine kreditor konti løbende. På den måde har du har overblik over hvor mange penge du skylder dine kreditorer – og hvornår de skal betales.

For tidskrævende? – vi klarer det for dig

Debitorstyring- og kreditorstyring er tidskrævende og optager mange ressourcer. Det gælder både at få sendt fakturaer ud til kunder, udsende rykkere og indkræve penge via inkasso – og at få betalt fakturaer fra kreditorer.

Samtidig kan et stort antal fakturaer fra leverandører give en masse administrativt arbejde i din virksomhed.

DG Consult hjælper dig med et ajourført afstemt regnskab, der giver dig det fornødne overblik og letter det tidskrævende administrative arbejde.

Du får et overblik over din virksomheds likviditet og kan planlægge dine aktiviteter i fremtiden langt bedre.

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten