Rapporter

Rapporter i virksomheden kan bruges til meget og derfor er der også rigtigt mange forskellige rapporter som kan give dig viden og overblik over din virksomheds tal

Jeg har herunder listet i alfabetisk rækkefølge nogle af de rapporter som vi kan være behjælpelige med

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Balance
Budget
Debitorliste
Ferieregnskab
Flextids regnskab
Indkøbs statistik
Kontoudtog
Kreditorliste
Moms
Momssandsynlighed
Måneds-/kvartals-/årsregnskaber
Nøgletal
Omkostninger
Omsætnings statistik
Overtid
Posteringer
Resultatopgørelse
Saldobalance
Sygefravær

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten