DG - Consult

Personlig rådgivning / terapi

Individuel / par / familie

Rådgivning eller terapi kan foregå individuelt, dog kan det være godt, at have en ven med, der blot lytter og bagefter støtter.

 

Hos par foregår det primært som genopdagelsen af det at kunne tale sammen og lytte til hvad den anden siger. Der kan være mange problemer i et forhold, men for at opnå den bedste løsning er udgangspunktet oftest en ordentlig dialog.

Her kan eventuelle børn inddrages, hvis det synes hensigtsmæssigt, altså familie.

Børn har det godt med at opleve, at der bliver taget hånd om forældrenes problemer. Det skaber tryghed hos dem, og de ved godt når der er problemer i familien.

Tekstboks: Individuel/par/familie
Tekstboks: Sorg/krise
Tekstboks: Mindreværd/svigt
Tekstboks: Misbrug

(  30  263  265                    .  dg@dgconsult.dk