Jeg har 15 års erfaring med individuel-,

par– og familieterapi.

Metoden er kognitiv terapi, dvs hvordan

kan du/I ændre de mønstre, som gør

dit/jeres liv svært.

Cand. mag. i dansk og samfundsfag.

Familierådgiver/terapeut fra Kempler Instituttet med særlig vægt på gruppeanalyse, samspil og krisehjælp.

Pædagogikum fra Statens erhvervspædagogiske lærerseminarium.

Kursus i gestaltterapi på G.I.S.

Afdelingsleder på erhvervsskole.

Chefkonsulent i kommunikationsfirma.

Personaleledelse

 

DG - Consult

Personlig rådgivning / terapi

Om

Dorit Greve

 

 

(  30  263  265                    .  dg@dgconsult.dk